Å ta vanskelige valg

Livet er en énveiskjørt gate.  Vi kan alltid ta nye valg, men ikke omgjøre de gamle. Det er en moderne illusjon at vi kan realisere alle muligheter vi har i livet - døden setter den endelige begrensning. Derfor må vi velge, og leve med tvilen: Valgte jeg riktig?

Cong kombinerer vestlige coachingteknikker med den kinesiske Yin Yang filosofien for å hjelpe deg til å ta vanskelige valg. Coachingsamtaler som Cong tilbyr inneholder følgende elementer:

Fortellingen om deg selv

. Hva forteller du om deg selv - til omverden og til deg selv?

. Hvilken del av fortellingen støtter deg til å oppnå det du ønsker? Hvilken del forhindrer deg?

. Hva kan du forandre og hva kan du akseptere? Hvor er ditt balansepunkt mellom selvaksept og selvutvikling?

Verdier

. Hva er dine verdier (viktige for deg)?

. Hvilke verdikonflikter gjør at det er vanskelig å velge?

Gi slipp

. Hva trenger du å gi slipp på for å velge? Hvordan?

Balanse

. Hvordan vil valgene påvirke den helhetlige balansen?


Kort om Yin Yang filosofien

Den kinesiske Yin Yang filosofien har sin opprinnelse fra ca. 10,000 år siden. Den ble nedtegnet i boken I Ching (Forandringenes bok) for ca. 3,000 år siden. Boken inneholder 64 ulike scenarier som illustrerer forandringsmønstre og –prinsipper. Det sies at de som praktiserer disse prinsippene evner å være i forkant av forandringene og å ta kloke valg.


Coachingpakker

Coachingpakke 1: 10 samtaler

Coachingpakke 2: 3 samtaler pr. måned i 6 måneder

Ta kontakt med Cong på tel +47 99568430 eller email post@yinyangcoaching.no for mer detaljer.