Referanser

 

Guro Jansdotter Skåre - Koordinerende Hovedverneombud i Bærum kommune

Verneombud må beherske sitt eget stress for Å kunne gjøre jobben sin som verneombud godt. Med enkle midler og en god logikk basert på historisk utprøvd kinesisk filosofi, viser Cong hvordan man lett kan passe på sitt eget stress og finne sin egen ro, slik at arbeidsplassen kan få den støtten de trenger av vernetjenesten. Hvis også lederne og de ansatte som er under press kunne få møte Cong og hennes filosofi, ville veien fram til et godt arbeidsmiljø bli mye lettere og hyggeligere! Anbefales!

 

Alice Tonzig, førstelektor, Markedshøyskolen Oslo

Cong Zhao holdt en forelesning for mine studenter fra kurset Interkulturell Kommunikasjon og Kulturforståelse på Oslo Markedshøyskole, Campus Kristiania, i våren 2010. De to timene bare fløy –  hun var stimulerende, livlig, engasjert, og hadde en flott presentasjon med mange interessante bilder som støtte for sitt foredrag. Det er en enestående mulighet å få ”Det nye Kina” så tett inn på oss, fortalt av en kyndig person med direkte kunnskap om kinesisk liv og forhold. Studentene fikk stor utbytte av Congs forelesning, og mange refererte til henne i eksamensbesvarelsen. Jeg skulle ønske jeg kunne invitere henne igjen!

 

Tore Rønnild, adm. direktør. NLP Master/Time Line coach

De siste årene har jeg vært gjennom ganske store endringer og påvirkninger i mitt liv. Congs særegne innfallsvinkel til coaching gjennom Yin Yang perspektivet, føler jeg er en viktig utvidelse og styrking av coachgrunnlaget generelt og som har  gitt meg dypere forståelse av meg selv spesielt. Som coach har Cong en helt egen ro kombinert med en svært god observasjonsevne og forståelse, og hun skaper alltid en ramme hvor det er lett å åpne for egne utfordringer. Men viktigst for meg er at hun har kraft og direkthet til å holde meg fast når jeg setter i gang med unnvikende analyser og sekundære motiv, og prøver å ”flykte fra” mine dypere utfordringer. Jeg har alltid vært ”flink” til å lure meg selv; det er ikke mulig i coaching med Cong.

Kjersti Ruud Walaas, Faglig leder Hotell og reiseliv, Markedshøyskolen i Oslo

Cong Zhao holdt et svært interessant og inspirerende foredrag for våre studenter, ispedd lette doser av humor og ikledd grunnleggende innsikt i kinesisk kultur som bare en kineser kan ha, men som ikke alle kan formidle så fortreffelig til oss her hjemme. Tusen takk for et lærerikt foredrag!

 

Eli, coach og konsulent i lederutvikling

Allerede før jeg hadde kontaktet henne, følte jeg den fortroligheten, varmen og roen jeg senere skulle møte hos henne. Samtalene med Cong ble et vendepunkt for meg. Cong er en fantastisk lytter og støttespiller. Hun evner å stille de gode spørsmålene på riktig sted, noe som fikk meg til å se selv den "umuligste situasjon" fra en ny vinkel. Noe av det viktigste hun har lært meg er å fullt og helt være til stede i de vanskelige situasjonene, selv om det kan være både skremmende og smertefullt. Jeg opplevde gradvis at det ga en enorm kraft og indre ro å fokusere på denne tilstedeværelsen i situasjonen fremfor å flykte fra det vonde. Det gjorde det også enklere for meg å ta mine egne valg - plutselig var frykten for det usikre og uforutigbare mye mindre.

Jeg kan ikke annet enn si at jeg føler meg som et mye helere menneske etter tiden med Cong. Jeg er svært fornøyd med å føle at jeg nå har tatt tilbake regien av mitt eget liv, og er henne evig takknemlig for all støtte og tilstedeværelse underveis.

 

Betty Nyvoll, Markedssjef

I en livssituasjon hvor arbeid og privatlivet ble vanskelig å håndtere tok jeg kontakt med Cong. Allerede etter første møte kjente jeg hennes ro bli overført til meg. Hennes trygghet og klare syn, hennes spørsmål til meg var så avklarende og de hjalp meg til å se ting fra en annen vinkel og jeg fant selv svarene. Det var som om samtalene med henne fjernet forstyrrende lag som gjorde mitt syn uklart. Jeg hadde flere aha-opplevelser og hun ga meg også teknikker til å finne min egen trygghet og ro. Jeg kan ikke annet enn å avslutte med et kjempetakk til Cong, det er så deilig at slike mennesker som henne finnes. Jeg gir henne mine beste anbefalinger - hos henne blir mennesker mottatt med varme og et oppriktig ønske om å hjelpe. Lykke til til alle dere der ute.

 

Øyvind Stirø, Civil Engineer/borevæskeingeniør

Cong har hjulpet meg med å kartlegge hvilke verdier som er viktige for meg – både i jobbsammenheng og i livet generelt. Kartleggingen av verdiene og følelsene disse korresponderer med er en aktivitet som er krevende, men som Cong på en fin måte loset meg gjennom. Når dette falt på plass ble det også lettere for meg å være modig i denne prosessen, nemlig å ta meg selv på alvor og å tørre å ta konsekvensene av de oppdagelsene jeg gjorde. Det siste er kanskje det som er vanskeligst – fordi det innebærer et brudd med gamle mønstre og en redefinering av hva som er en selv. Coachingen til Cong gjorde dette på en spennende og innsiktsfull måte mulig for meg.

 

Anne Gine Benrud, Salg- og markedsføring

Min opplevelse var at jeg ble møtt med respekt og et oppriktig ønske om å hjelpe meg der jeg var som menneske. En coach som ønsker å gå i dybden for de menneskene som søker kontakt og vil jobbe med seg selv for å gjøre endringer/ forbedringer i livet sitt og med seg selv. Opplevelse av trygghet i møtet med Cong. Hun er morsom, seriøs, interessant og stiller mange av de "rette" spørsmålene når jeg analyserer meg ihjel.

Jeg føler selv at jeg har hatt veldig god hjelp gjennom coaching timene hos Cong. Jeg liker " å spille ball" med henne. Hun hjelper meg å se ting klarere og få satt en del i et større perspektiv. Det er godt når men kjenner at man plutselig ser ting på nytt/ annerledes/ får en ny forståelse av noe/ ser nye sammenhenger, og dermed føler at man vokser som menneske.

Takk for at veiene våre krysset hverandre. Jeg føler meg helere, og har lært mye om meg selv i møtet med deg, Cong!