Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
februar 2011

 

只问耕耘,不问收获。
Konsentrer om dyrkingen og ikke om innhøstingen.

-- Zeng, Guo Fan (1811 - 1872)

 

Dette kinesiske ordtaket sier at det er klokt å konsentrere seg om arbeidet som vil føre til resultatet, istedetfor å beskymre seg for resultatet.

De fleste av oss har mål og drømmer i livet, enten store eller små. Noen ganger går drømmer i oppfyllelse. Andre ganger ikke. Skuffelser er en uunngåelig del av livet. Selv om vi arbeider hardt og målbevisst, er det ingen garanti for at vi alltid får det ønskede resultatet. Fordi det er mange faktorer og omstendigheter som kan påvirke og det er umulig å ha full kontroll over alt.

Derfor er det klokt å fokusere på arbeidet istedetfor å beskymre seg om resultatet, både for å øke sjansen for ønsket resultat, og for å takle eventuelle nederlag med større sinnso hvis ting ikke blir slik man ønsker.Heldigvis går det ikke like ille med berømte mennesker som med fete griser. Men dette kinesiske ordtaket minner oss om berømmelsens farer. Det kan hjelpe oss til å få et mer balansert syn på verden og bevare indre ro og balanse.

Men det er lettere sagt enn gjort. Hvordan skal vi klare å frigjøre oss fra beskymringer og fokusere på arbeidet?

Det forusetter en grunnleggende tillit – tillit til seg selv og tillit til livet. Det er en tillit til at det vi har arbeidet hardt for aldri vil være bortkastet, selv om vi ikke skulle få det ønskede resultatet med en gang. Du lyktes kanskje ikke i det forholdet som du så inderlig ville få til, men siden du var oppriktig og arbeidet hardt for det, har du fått verdifulle erfaringer som gjør at du vil lykkes bedre i neste forhold.  Prosjektet gikk kanskje ikke helt som det du forventet, men du bygget opp viktig kompetanse underveis som gir deg mulighet til neste spennende prosjekt.  Du har kanskje tatt en utdannelse som ikke er helt riktig for deg, men så lenge du lærte problemløsning og øvde på utholdenhet vil det komme til nytte uansett hva du vil drive med i neste omgang.

I Norge og i Vesten generelt er man opptatt av at ting skal være spennende og interessante. Det er utbredt blant den unge generasjonen at mange ønsker berømmelser og sukksess raskt. Interesse er et viktig element for motivasjon og dermed en viktig forusetning for gode resultater, men mange overser nødvendigheten av hardt arbeid. Det er en klisjé, men det er et faktum at talenter ikke kan erstatte hardt arbeid. I en tid hvor mange bruker shortcut for å oppnå berømmelse og oppmerksomhet, kan dette kinesiske ordtaket være spesielt aktuellt. Dette kan være en beroligende medisin for de utålmodige. Det er også en påminnelse om at selv om det er mulig med rask sukksess, vil ”Easy come, Easy go” aldri slå feil i det lange løpet.

Les visdomsord fra 2011

Les visdomsord fra 2010