Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
mars 2011

 

非不能也,是不为也 。

Jeg lar være å gjøre dette, ikke fordi jeg ikke er i stand til det, men fordi jeg velger å ikke gjøre det.

Mengzi (385 – 304  f. Kristus)

Mengzi er etterkommeren av Konfutze og videreførte Konfutsianske tanker.
Han regnes på lik linje med Konfutze som en av de store filosofene i Kina.

 

Dette visdomsordet kan fortolkes på flere måter. Her velger jeg å fortolke det slik: Å evne å si nei.

Vi lever i tid hvor mangel på mulilgheter ikke er det største problemet. Tvert imot er det overflod av muligheter og problemet med å si nei som er den største utfordringen for de fleste.

Det er alltid spennende foredrag man har lyst til å få med seg. Artikler og bøker som virker interessante. Nettverksmøter og konferanser som man bør få med seg. Tilstedetilværelse på sosiale medier. Venner å holde kontakt med. Reiser som er eksotiske og forlokkende. Kurs som gir ro og avspenning. Trening og sunt kosthold som er ”must”. På toppen av det hele skal vi prioritere samvær med de nærmeste siden det er jo de som betyr mest for oss.

Listen kan bare fortsette. Utvilsomt er alle disse tingene viktige for å ha et godt liv. Det meste er også innen rekkevidde. Problemet er bare at vi kun ha 24 timer i døgnet. Uansett hvor hardt vi anstrenger oss, er det rett og slett ikke tid til alt.

Derfor har det aldri vært så viktig som nå å evne å si nei. Å si nei til noen muligheter, for å få plass til andre muligheter som er enda viktigere og mer verdifulle i livet.

De fleste idag har det for travelt og ønsker å leve et mer balansert liv. Men å leve balansert har også en pris. Man er nødt til å gi avkall på noe for å ikke bli skvisset på alle kanter. Balanse betyr ikke å fordele tiden likt til alt man har lyst til og til alt som forventes av en. Balanse er å finne de prioriteringene som gir mest mulig trivsel totalt sett. Det innebærer som regel at man må gi avkall på noe. Det er tøft.

Men alternativet er verre. Å være konstant på etterskudd, å slite med tidspresset og følelsen av utilstrekkelighet og uro over tid vil utvilsomt reduserer livskvaliteten. Hvis man tar seg selv og sin egen trivsel på alvor, er man nødt til å ta noen grep for å finne nye prioriteringer. Man er nødt til å si nei til noe.

Les visdomsord fra 2011

Les visdomsord fra 2010