Ønsker du å motta visdomesord, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
november 2011

知己知彼, 百战不殆。

Kjenn deg selv og kjenn din motpart, da vinner du alle slag.

-- -- - Sunzi (535 – 470 f.Kristus)

Sunzi levde i omtrent samme tidsperiode som de andre store filosofene i Kina som Konfutze ( 551 – 479 f.Kristus) og Laozi (ca 580 – 500 f.Kristus). Dette var en av de mest kaotiske og blodige periodene i Kinas historie med mange krigende små stater. Det var ingen tilfeldighet at nettopp denne perioden ble den kinesiske filosofiens ”Gullalder” siden ”kaos gir opphav til orden” (sitat fra Sunzi).

Sunzis filosofi hadde på samme måte som de andre viktige filosofiretningene i Kina sine røtter i Yin Yang filosofi. Sunzi er kjent som en ”krigsfilosof”, men et av hans viktigste budskap er at det er best ”å vinne en krig UTEN å krige”. Sunzis innflytelse er langt utover det militære. Filosofien hans blir mye anvendt i forretningslivet i Kina og brukes blant annet i forhandlinger. Bokens hans ”Kunsten å krige” er pensum i MBA studier på flere av USAs mest kjente universiteter. I tillegg er sitater fra ham en del av det kinesiske språket som brukes i dagliglivet.

”Kjenn deg selv og kjenn din motpart, da vinner du alle slag” er et slik kjent sitat i Kina. Man kan sette anførselstegn rundt ordet ”slag” fordi anvendelsen av dette sitatet har mye videre betydning enn kamp eller konflikt. Det kan fortolkes som et ”mål” - noe man ønsker å oppnå. Dette sitatet anerkjenner det faktum at en selv er hele tiden i samspill med omgivelsene. For å oppnå de målene man har satt seg er det helt avgjørende at man kjenner seg selv godt - egne behov, ønsker, verdier, grenser, styrker og svakheter. Samtidig er det like viktig at man kjenner og forstår motparten/omgivelsene tilsvarende godt, fordi ingen lever på en øde øy og vi hele tiden befinner oss i et samspill med omgivelsene.  Ved å forstå seg selv og andre godt har man størst sjanse for å navigere i en komplisert og dynamisk verden og oppnå målene sine. I samme sitatet sier Sunzi at de som kjenner seg selv men ikke motparten har 50/50 sjanse til å vinne. De som hverken kjenner seg selv eller andre vil garantert tape.

Men hva betyr ” å vinne”? Selv i en konkurransesituasjon, betyr ikke dette å knuse konkurrentene hensynsløst. Det grunnleggende både i naturen og menneskeverden er at alt søker seg mot balanse. Hvis en seier skaper ubalanse i helheten, vil denne seieren ikke være bærekraftig, og det vil skje endringer som gjør at man mister seieren over tid. Derfor er det viktig hele tiden å være oppmerksom på samspillet mellom en selv og omgivelsene for å skape seier som er i tråd med helhetlig balanse.

Les visdomsord fra 2011

Les visdomsord fra 2010