Ønsker du å motta visdomesord, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
oktober 2011

君子和而不同, 小人同而不合。

”JunZi” søker harmoni uten nødvendigvis å være enig med andre. ”XiaoRen” søker enighet uten den ekte harmonien.

-- <<Samtaler>>, Konfutze( 551 – 479 f. Kristus )

”JunZi” er et vanskelig ord å oversette. Det er Konfutzes samlede begrep for ”de edle menneskene”, ”de rettskafne menneskene”, ”de kloke menneskene”, ”de oppriktige menneskene” og ”de modige menneskene”.

Harmoni er det høyeste idealet i kinesisk kultur, men harmoni er ikke det samme som likhet eller enighet. Rom for ulikhet og uenighet er faktisk en viktig forusetning for ekte harmoni, så lenge man har gjensidig respekt i bunnen.

Dette gjelder alle menneskelige relasjoner, enten det er partner, venner, familie eller relasjoner i arbeidslivet.

Å tørre å være uenig og tørre å uttrykke uenigheten er ofte et tegn på tillit. Det koster noe ekstra å si fra. Hvorfor skal noen ta seg bryet med å si fra og dermed risikere noe selv hvis de ikke genuint bryr seg om deg? Slike mennesker skal man sette pris på.

Derimot bør man være på vakt for mennesker som alltid er enige med deg. Uenigheter og ulikheter er nødvendig for å skape dynamikk. Mennesker er forskjellige. Det er unaturlig å være enig om alt. ”XiaoRen” betyr ”de små menneskene” og er det stikk motsatte av ”JunZi”.”XiaoRen” søker enighet uten den ekte harmonien. De er mest opptatte av egne interesser. De ønsker sletts ikke å risikere noe. De søker ofte enighet på overflaten for å oppnå noe fordelaktig for seg selv.

En klok person omgir seg med venner som tør å motsi dem, mens en usikker person omgir seg med venner som bare gir bekreftelser. En klok og trygg leder omgir seg med mennesker som uttrykker sine ærlige meninger, mens en svak og usikker leder omgir seg med ja-mennesker.

Det er mer krevende å være uenig enn å være enig. Men hvis vi skal lytte til Konfuztes råd, er det lurt å strebe etter å være ”JunZi” og søke andre mennesker som også er ”JunZi”.

Les visdomsord fra 2011

Les visdomsord fra 2010