Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
august 2012

 

不是冤家不聚头
Nærhet innebærer også konflikter.

Fra ”Drømmen om det røde kammeret”, en av de fire store kinesiske romaner

Av Cao Xueqin (1724 -1763)

De fleste av oss ønsker nærhet. Færre ønsker konflikter. Men nærhet og konflikter er ikke så langt fra hverandre som det kan se ut som.

Nærhet behøver ikke å være kilden til konflikter. Man kan ha store konflikter uten å være nære. Men nære relasjoner gir ofte mulighet for konflikter. Konflikter oppstår når vi ikke forstår eller aksepterer hverandre. Når vi er nære noen, blir vi mer sårbare. Vi eksponerer oss mer og viser mer av våre svake sider. Vi reagerer kraftigere på negative kommentarer fra den/de som står oss nært, fordi vi bryr oss mer.

Den tyske filosofen Schopenhauer brukte pinnsvinet som en treffende metafor for mennesker. Når det er kaldt, samler pinnsvinene seg i en flokk for å låne kroppsvarme fra hverandre. Men når de kommer for nær, er det ubehagelig med pinnene som gjør hverandre vondt. Konflikter følger med på lasset av nærhet.

Konflikter er ikke farlige i seg selv. Det er hvordan man håndterer konflikter som er avgjørende. Hvis man klarer å håndtere konflikter konstruktivt, hvis det fører til større gjensidig forståelse og aksept, blir konfliktene kilden til vekst og mer nærhet. Hvis ikke, blir man fjernere fra hverandre og i verste fall fiendtlig innstilt mot hverandre.

Derfor unngår vi nærhet noen ganger selv når vi ønsker det – for å unngå konflikter.

Men bevistheten om sammenhengen mellom nærhet og konflikter kan gjøre oss mindre frustrerte når konflikter oppstår og forhåpentligvis bedre i stand til å takle konfliktene i nære relasjoner.

Les visdomsord fra 2011

Les visdomsord fra 2010