Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
mai 2012

 

不知庐山真面目,只缘身在此山中
Man ser ikke alle sider av et fjell når man befinner seg midt inne på fjellet.

Av Su Shi (1037 -1101)

Su Shi var en berømt dikter som levde i Bei Song dynastiet.

Det er en allmenn oppfatning i Vesten at ”Man vet best selv” fordi man er seg selv nærmest. Men er denne nærheten virkelig en ubestridt fordel? Dette kinesiske visdomsordet utfordrer nettopp denne oppfatningen.

I et av sine berømte dikt for 1,000 år siden brukte Su Shi metaforen fjell og mennesker for å beskrive det paradokset om at nettopp mangelen på avstand gjør det vanskelig å se klart. Et eksempel på dette er selvfortåelse, i personlig og kulturell betydning. Mange erfarer at det er først når man opplever en annen kultur at man får en bedre forståelse for sin egen. På samme måten som vi har blindsone når vi kjører bil, har vi også blindsone på oss selv i livet ellers. Vi trenger speil for å få et helhetsbilde i bilkjøring. I livet trenger vi tilbakemeldinger og korreksjoner fra andre for å få helheten. Noen ganger kan én kommentar fra andre være så avgjørende at det åpner helt nye horisonter.

I utsagnet ”Man vet best selv” ligger det en forventning om sikkerhet på seg selv. Men den som er veldig sikker på seg selv kan også blokkere nye muligheter og begrense sine horisonter. En viss grad av tvil og usikkerhet på seg selv er faktisk en viktig forutsetning for ikke å stivne helt og å være åpen for forandringer. Anders Behring Breivik er et godt eksempel på hvor absurd ens virkelighetsforståelse blir når man overhodet ikke tviler på seg selv.

Det er i interaksjon og relasjon med andre at vi forstår oss selv bedre - et av livets mange paradokser som Su Shi så treffende beskrev.

Les visdomsord fra 2011

Les visdomsord fra 2010