Ønsker du å motta visdomsord, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
januar 2013

 

江山易改,秉性难移。
Det er lettere å skifte dynasti enn å endre ens egen natur.

<<Xing Shi Heng Yan>>, Feng MengLong (1574 – 1646)

Fortolkningen av dette ordtaket er helt avhengig av hvordan man forstår ”ens egen natur”. Men først: hvorfor snakker man om ”å skifte dynasti”? Dette henger sammen med Kinas historie. Kina var et føydalt samfunn i over 2,000 år med til sammen 24 dynastier frem til den kinesiske republikken ble dannet i 1911. Historiens gang handlet mye om skifter av dynastier, skifter som var blodige, opprivende og ofte langvarige. Mange ganger mislykkes opprørerne, da måtte både de selv og deres familier bøte med livet. For kinesere er ”å skifte dynasti” synonymt med de vanskeligste endringene man klarer i livet.

Men det finnes noe som er så mye vanskeligere at selv det ”å skifte dynasti” fremstår som lettere: nemlig å endre ens egen natur. Hva legger man i ens egen natur?

Det finnes dessverre ingen fasitsvar. Dette kan minne om debatten om ”arv eller miljø”. Noen bruker dette ordtaket som et argument for at ”Jeg kan ikke forandre meg fordi sånn er jeg”. Alle ordtak kan brukes eller misbrukes. Hvis man bruker dette ordtaket på en konstruktiv måte, gir det en erkjennelse at det er noen grunnleggende trekk ved vår personlighet som er vanskelig å forandre, for eksempel tålmodig/utålmodig, rasjonell/impulsiv, innadvendt/utadvendt. Selv om alle har begge sider i seg og kan vise forskjellige sider i ulike kontekster, har de fleste en mer naturlig tilbøyelighet i den ene eller andre retning. Budskapet med dette ordtaket er å erkjenne og akseptere ens egen natur istedenfor å kjempe mot den, for så å gjøre det beste ut av det, fordi alle trekk har både positive og negative sider. Dette gjelder ikke bare en selv, men også andre. 

I et utvidet perspektiv kan vi også forstå Norge-Kina relasjonen med dette visdomsordet. Det er ikke slik å forstå at Kinas ”egen natur” er mangel på menneskerettigheter. Men Kinas størrelse, historie og kollektivistiske tradisjon gir utvilsomt opphav til andre forståelser av menneskerettigheter. Forhåpning om å bedre menneskerettigheter i Kina gjennom å utøve ytre press tyder på uvitenhet og manglende innsikt i den kinesiske kulturen. Det er mye større sjanse for å få til forandringer hvis man først anerkjenner og aksepterer grunnleggende forskjellige forutsetninger. 

Balansen mellom forandring og aksept er livets vanskelige kunst, enten det gjelder individer eller samfunn. Å beherske denne kunsten er et tegn på klokskap.

Les visdomsord fra 2012

Les visdomsord fra 2011

Les visdomsord fra 2010