Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
august 2010

 

落落者难合亦难分; 欣欣者易亲亦易散。

Det er vanskeligere å bli venn med mennesker som har skarpe kanter, men når man først er blitt venn med dem opphører vennskapet sjelden.

Det er lettere å bli venn med mennesker som er omgjengelige, men vennskapet med dem kan også lett opphøre.

-- <<Cai Gen Tan>>, Hong Yingming (rundt. e. Kristus 1600)


Mennesker som har skarpe kanter havner oftere i konflikter med andre mennesker, men deres direkthet kan også skape trygghet fordi de viser tydelig hvem de er og hva de står for. Omgjengelige mennesker er mer behagelige å forholde seg til. Men siden de er mer runde i kantene og ikke alltid viser hva de egentlig mener, kan denne utydeligheten også skape usikkerhet (bevisst eller ubevisst).

Dette visdomsordet formidler en observasjon basert på erfaringer - det er ikke en absolutt sannhet. Ett og samme menneske kan være skarp i kantene under noen omstendigheter og omgjengelig under andre. For å forstå kinesiske visdomsord er det viktig å ikke ta ordene helt bokstavelige, men trekke ut essensen og anvende dem der det passer. Så hva er essensen av dette visdomsordet? Ingen personlig egenskap er absolutt positiv eller negativ. Tilsynelatende ufordelaktige egenskaper har sine fordeler, og tilsynelatende positive egenskaper har også sine ulemper.

Hvordan kan vi anvende dette i dagliglivet? Én måte er å finne balanse mellom selvutvikling og selvaksept.

Selvutvikling er blitt mantra i vår tid. Det råder en optimistisk tro på at vi kan forandre oss til hva vi ønsker bare viljen er sterk nok. Det er riktig at vi alle er individer med fri vilje, men vi er likevel ikke helt fri fra vår kultur, historie, samfunnet vi lever i, vår familiebakgrunn og biologisk anliggende. Å betrakte individer som helt uavhengige og ubegrenset av historie, samfunn og andre store rammebetingelser er i beste fall naivt.

Selv om vi skulle bare fokusere på individnivå, er det heller ikke nødvendig å endre våre grunnleggende personlige egenskaper for å bli lykkelige mennesker. Som dette visdomsordet viser har alle egenskaper sine positive og negative sider. Det handler om å kjenne seg selv og de ulike sidene av ens egen personlighet. Istedetfor å kjempe en innbitt kamp mot seg selv og forsøke å bli det perfekte mennesket ingen noensinne kan bli, kan vi heller fokusere på det vi er gode på og unngå eller dempe det vi ikke har naturlig anlegg for. Selvutvikling handler ikke om påtvungne forandringer. Det begynner med selvaksept. Når vi aksepterer istedetfor å dømme de såkalte ”negative” sidene, skjer det en naturlig forandring inni oss. Når vi klarer å se både oss selv og andre fra flere sider, oppstår indre ro og trygghet på en naturlig måte.

Les Månedens kinesiske visdom fra andre måneder