Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
juli 2010

 

宠辱不惊,闲看庭前花开花落。去留无意,漫观天外云卷云舒。

Han er like rolig enten han blir ærespriset eller fornærmet – beskymringsløst observerer han blomstene som blomstrer og visner.

Han bryr seg lite enten han blir forfremmet eller degradert –
rolig betrakter han skyene som driver forbi på himmelen.

-- <<Cai Gen Tan>>, Hong Yingming (rundt. e. Kristus 1600)


Boken << Cai Gen Tan>> er blitt veldig populær de senere årene og er godt synlig i Kinas største bokhandlere. ”Cai Gen” betyr grønnsakers røtter. Å leve av grønnsakers røtter symboliserer et enkelt liv på det materialistiske plan. Boknavnet kan samtidig også forstås som visdommens røtter. Boken består av en samling av vidsomsord som er forfatterens refleksjoner over livet. Disse visdomsordene integrerer tankene fra Konfutsianisme, Taoisme og Buddhisme (de 3 største filosofi retningene) og gir kloke råd om hvordan man best kan leve et balansert liv i en komplisert og omskiftelig verden.  Forfatteren levde i Ming-dynastiet. Han strebet etter status og suksess i sin tidlige karriere som embetsmann, men valgte å trekke seg tilbake til et stille liv senere i livet.

I teksten ovenfor forteller forfatteren i et billedlig og poetisk språk at man kan betrakte oppturer og nedturer i livet like naturlig som blomstenes blomstring og visning og som skyenes stadige bevegelser. M.a.o. å rolig akseptere skiftet mellom det gode og det dårlige uten å bli for opphengt i det ene eller det andre.

Signaliserer dette en likegyldighet? Nei, dette er en sinnstilstand av stoisk ro etter levde erfaringer. Dette er den kinesiske livsanskuelse.

Er denne sinnstilstand lett å oppnå? Nei. Søken etter rikdom og ære er dype drivkrefter i mennesker.  Hvordan kan vi la være å bli fristet når de ”gode”  tingene står foran oss?  Like naturlig ønsker vi å unngå nedturer og smerter. Hvordan klarer vi å innta en rolig holdning når skuffelser og nederlag er et faktum?

En måte er, gjennom refleksjoner over egne og andres erfaringer, å få en dypere forståelse for at det gode og det dårlige griper inn i hverandre. Ingen klarer  å unnslippe nedturer og smerter, uansett hvor rik eller berømt en måtte være. Hell og uhell kommer etter hverandre, fordi det ene inneholder kimen til det andre. Dette er like naturlig som blomstenes livssyklus og like foranderlig som skyenes bevegelser.

Vi kan stoppe et øyeblikk og betrakte den verden vi lever i. På det teknologiske plan har vi aldri vært så avansert som nå. På det materialistiske har vi aldri hatt det så bra som i dag.  Likevel blir de fleste av oss ikke vesentlig lykkeligere. Tvert imot, mange blir mer stresset og forvirret enn noen gang. Hvorfor? Én årsak er at søken etter materialistisk velstand driver fram menneskers grådighet. Grådigheten og profittjaget gjør at vi mister kontakt med vårt indre og naturen. Det skjer på bekostning av naturen – en kilde til menneskers indre balanse og velvære. Derfor trenger vi å vende blikket tilbake mot naturen. De færreste av oss klarer å være så opplyst som beskrevet i sitatet ovenfor. Det er kanskje heller ikke nødvendig, for vi er tross alt  bare mennesker med lyster og svakheter. Men vi trenger å dyrke mer indre ro for å motvirke det uforusigbare og det omskiftelige i den ytre verden. Det har en beroligende effekt bare ved at vi vender blikket mot naturen og reflekterer over likehtene mellom menneskene og naturen. Gir det ikke mer ettertanke og ro hver gang når vi betrakter blomstene og skyene og leser dette sitatet som ble skrevet for 400 år siden?

Les Månedens kinesiske visdom fra andre måneder