Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
november 2010

 

拔苗助长。

Å dra opp spirene for å hjelpe fram veksten.

<<Mencius’s bok>>,Mencius (372 – 289 f. Kristus)

Det var en bonde som dyrket risplanter. Etter han sådde frøene,  målte han høyden på risplantene hver eneste dag, og syntes at de vokste altfor sakte. Han pønsket på hvordan han kunne få risplantene til å vokse fortere. En dag kom han på en god ide. Han dro til rismarken og dro spirene til alle risplanter et hak opp. Etter å ha kommet hjem sliten og fornøyd, fortalte han kona og sønnen hva han gjorde for å få den raskeste risavlingen i år. De forsto ikke hva han mente og dro til rismarken for å se. Alle risplantene hadde visnet og var døde.

I Kina bruker man dette ordtaket til å beskrive forhastede handlinger som bryter prinsippet av gradvis endring og dermed ødelegger en positiv utvikling til tross for gode intensjoner.

Årets Nobelfredspris utdeling til den kinesiske dissidenten Liu Xiao Bo minner om dette ordtaket. Det er et faktum at Kina har en lang vei å gå når det gjelder individers menneskerettigheter. Med en over 2,000 års historie av keisedømmer og eneherskere, er det ikke overraskende at individers rettigheter i Kina ikke står like sterkt som i Vesten. Men i det store og hele har Kina beveget seg sakte mot større personlig frihet og mer dialog med Vesten (Norge, blant annet) om menneskerettigheter i løpet av de siste 30 årene. Med det vestlige perspektivet og utifra den vestlige standarden går utviklingen altfor sakte - spesielt sammenlignet med den raske økonomiske utviklingen. Jagland & co. ønsker med årets fredsprisutdeling å ”tvinge fram” (Jaglands egne ord) en raskere utvikling på Kinas menneskerettigheter, men de oppfører seg på samme måten som bonden som dro opp spirene til risplantene for å hjelpe fram veksten. Selv om Nobelkomitteen har aldri så gode intensjoner, vil prisutdelingen bidra til å stanse opp den positive utviklingen i Kinas menneskerettigheter.  Et land som Kina vil aldri gi etter for ytre press, især fra Vesten. Når Vesten ikke viser forståelse for gradvis utviklinger og ikke anerkjenner den positive trenden, reagerer kinesiske myndigheter med å stenge av og stoppe dialog med Vesten.  Det tragi-komiske er at Jagland og Lundestad, akkurat som den kinesiske bonden, er storfornøyd med sin gode gjerning uten å ane den alvorlige konsekvensen.

Les Månedens kinesiske visdom fra andre måneder