Ønsker du å motta denne, klikk her eller send epost til post@yinyangcoaching.no
september 2010

 

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

Da jeg var 15 år, bestemte jeg meg for å dedikere mitt liv til studie.

Da jeg var 30 år, var jeg godt etablert i karrieren.

Da jeg var 40 år, var jeg ikke lenger tvilende.

Da jeg var 50 år, forstod jeg universets prinsipper og min egen skjebne.

Da jeg var 60 år, var jeg lydhør for alle synspunkter.

Da jeg var 70 år, kunne jeg gjøre det jeg hadde lyst til uten å bryte moralske regler.

<<Samtaler>>, Konfutse (551 – 479 f. Kristus)

Konfutze levde i 72 år. Dette var hans oppsummering av eget liv. I Kina brukes dette sitatet som en oppskrift på hvilke utviklingsfaser et klokt menneske bør være gjennom i løpet av et liv.

Mye har forandret seg siden Konfutzes tid for 2,500 år siden. Livsløpet og sammenhengen mellom fysisk alder og tilsvarende åndelig utvikling er heller ikke det samme som tidligere. Ifølge Konfutze skal man være etablert i karrieren når man er i 30 års alderen. Dette har vært en generell oppfatning og forventning i Kina. Her i Norge varer ungdomstiden lenger, og alderen for karriereetablering er følgelig også forskyvet. Det er heller ikke så lett å slutte å være tvilende straks man har passert 40 år idag, siden vi står ovenfor mange valg og dilemmaer hele livet. Men Konfutzes ord gir likevel en pekepinn på utviklingsretning i et livsløp.

Dikteren Nils-Øyvind Haagensen skriver i en dikt: Å være ung er å ha plass til mye. Å være voksen er å ha plass til seg selv. Det er noe parallelt med Konfutzes ord.

Ungdommens fortrinn er fysisk styrke, pågangsmot og livskraft. Unge mennesker er generelt mindre redde for faremomenter og fiaskoer, de har energi og håp, og de har hele livet foran seg. Når man blir eldre blir man fysisk svakere, men til gjengjeld har man fått flere livserfaringer og forhåpentligvis blitt klokere. Man ser forskjellige sider av en sak og er mer tolerant og fleksibell. Man kjenner seg selv bedre og kommer i større harmoni med seg selv og omgivelsene. Når Konfutze sa at han forstod ”universets prinsipper og min egen skjebne” i 50 års alderen, betydde det at han ikke lenger kjempet forgjeves for å sette sitt politiske ideal ut i praksis, men konsentrerte seg om å videreformidle kunnskap og innsikt til sine disipler, fordi rammebetingelsene var slik som de var. Da han var 70 år kunne han gjøre det han hadde lyst til uten å bryte noen moralske regler, fordi han hadde kommet i full harmoni med seg selv og omgivelsene.

Dette sitatet handler om at det er forskjellige fokus i forskjellige faser av livet. Det er klokt å skifte fokus og prioriteringer når livet skrider fremover. Når man får råd fra andre, er det også lurt å være bevisst på i hvilken livsfase de(n) andre befinner seg, for det påvirker deres ståsted og perspektiver.

Les Månedens kinesiske visdom fra andre måneder